CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NĂNEȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

CONDITII SPECIFICE: 
 In urma sedinței Comisiei de Mobilitate la nivelul școlii intrunita in data de 15.03.2016, s-au stabilit următoarele condiții specifice ocupării posturilor /catedrelor vacante la nivelul unitatii de invatamant:

·        Vechime in invățământ de cel putin 3 ani;

·        Gradul didactic – Definitiv

·        Calificativul “Foarte Bine”pe ultimii doi ani școlari;

·        Experiența in pregătirea elevilor, valorificată prin participare/ rezultate la concursuri si olimpiade școlare;

·        Punctaj minimum in fișa de evaluare a activității profesionale- 50 p;

·        Aviz favorabil obținut de la medicul de medicina muncii si avizul psihologic.

 

DE ASEMENI PUTETI DESCARCA URMATORUL DOCUMENT : CCI24032016.jpg (670485)